banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve VUK 79/2015-9 no.lu sirkülerinde; Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılacağı duyurulmuştur.

Makale metnini kopyala