banner image
Basılı Bültenler

Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Maktu Olarak Alınan Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesi

Maliye Bakanlığı tarafından 30.12.2014 tarih 29221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 11 sayılı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğine ile mobil telefon aboneliğinin ilk tasisisde alınan maktu vergi tutarı 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 44,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala