banner image
Basılı Bültenler

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

03/08/2013 Tarih ve 28727 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemekte olan “ Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği”nde, 18/03/2015 Tarih ve 29299 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca bazı değişiklikler yapılmış ve söz konusu değişiklikler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala