banner image
Basılı Bültenler

Kıdem Tazminatı Tavanına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 01.09.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı; 3.828,37 TL olarak hesaplanmıştır.

Makale metnini kopyala