banner image
Basılı Bültenler

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında

10.04.2015 Tarih ve 29322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7511 Sayılı Ekli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bazı malların ithalatında kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi %0 olarak belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala