banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

27/06/2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca,
26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/E) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte eklenen metin pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala