banner image
Basılı Bültenler

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, İade Konusu Yapılamayacak

Maliye Bakanlığı tarafından 30.12.2014 tarih 29221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2 Seri No.lu KDV Genel tebliği ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2014 yılında geçerli olan 17.700 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2015 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 10,11) artırılarak 2015 yılı için 19.500 TL olarak uygulanacaktır.

Makale metnini kopyala