banner image
Basılı Bültenler

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Karar sayısı 2015/7998 olan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” 14.08.2015 tarih ve 29445 sayılı resmi Gazete’de yayımlandı.
Söz konusu Karar’ın 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2 inci maddesinde yaptığı değişiklik pdf'deki gibidir.

Makale metnini kopyala