banner image
Basılı Bültenler

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu’nca; Maliye Bakanlığının 16.10.2015 tarihli ve 8964 sayılı yazısı üzerine, 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 inci maddesine göre, 22.10.2015 tarihinde kararlaştırılan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” 06.11.2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Karar’ın içeriği pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala