banner image
Basılı Bültenler

e-Beyanname Değişiklikleri ve Beyanname Düzenleme Programı’nda Yapılan Güncellemeler

Bilindiği üzere, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır.
Mükellefler, e- Beyanname uygulamasından, kendi sistemleri üzerinden ya da
elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış mükelleflerin sistemleri üzerinden yararlanabilirler. e-Beyanname uygulamasından yararlanmak için, gönderimi yapacak mükelleflerin bilgisayarlarına Beyanname Düzenleme Programı yüklemeleri gerekmekte, bu programa ve ayrıntılı kurulum dokümanına Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait www.ebeyanname.gib.gov.tr adresinin “Gerekli Programlar” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Makale metnini kopyala