banner image
Press Release

e-Arşiv Uygulamasına İlişkin 433 Seri Nolu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik

Maliye Bakanlığı tarafından 30.12.2014 tarih 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 443 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin pdf'de bölümleri değiştirilmiştir.

Copy text of article