banner image
Basılı Bültenler

Defter Oluşturma ve İmzalanma İşlemleri 29 Mayıs 2015 Gün Sonuna Kadar Uzatıldı

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30.04.2015 tarihli ve VUK-77 / 2015-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 30.04.2015 gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defter oluşturma ve imzalama işlemlerinin tamamlanma süresi, 29.05.2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Makale metnini kopyala