banner image
Basılı Bültenler

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu Ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7127 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; ÖTV Kanununa göre bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile bazı mallara uygulanan tütün fonu tutarları yeniden tespit edilmiştir. Bu kapsamda;
- 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları pdf'deki şekilde belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala