banner image
Basılı Bültenler

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi Aşamasında Dikkate Alınacak Ölçütler

Bilindiği gibi, hangi şirketlerin denetime tabi olacağına ilişkin karar ilk olarak 23
Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 2012/4213 Sayılı Karar ile düzenlenmiş olup, bu kararda yer alan bağımsız denetime tabi olma koşulları, 14/03/2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5973 Sayılı Karar ile değiştirilmiş ve bu değişiklik 2014/17 No.lu sirkülerimizde duyurulmuştur.

Makale metnini kopyala