banner image
Basılı Bültenler

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

22.12.2015 tarih ve 29570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala