banner image
Basılı Bültenler

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

11/03/2015 Tarih ve 29292 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca 25/01/2013 Tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği”nde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala