banner image
Basılı Bültenler

Almanya Mukimi Gerçek ve Tüzel Kişilere İlişkin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilere ilişkin Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmaları Genel Tebliği, 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı. Söz konusu Tebliğ’de konuyla ilgili başvuru süresi, başvuru usulü ve iadenin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiş, söz konusu açıklamalar pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala