banner image
Basılı Bültenler

6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

23.4.2015 tarih ve 29335 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, asgari geçim indirimi, indirilecek giderler, doğum izni süresi konularında da değişiklik yapmış olup, söz konusu değişiklikler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala