banner image
Basılı Bültenler

6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

15.04.2015 Tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 sayılı “Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un içeriğinde, Katmadeğer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları’na ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. Söz konusu Kanunlar’a ilişkin düzenlemeler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala