banner image
Basılı Bültenler

6637 Sayılı Çeşitli Vergisel Düzenlemeleri de İçeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler

çeriğinde; Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu 6637 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 07.04.2015 Tarih ve 29319 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala