banner image
Basılı Bültenler

6606 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme

6606 Sayılı “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.

Genel olarak vergiye tabi bir gelirin birden fazla ülkede vergi konusu olmasını, aynı gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde edenin yerleşik olduğu ülkede vergilendirilmesini önlemeyi amaçlayan ve 10 Eylül 2012 Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”, 27 Şubat 2015 Tarih ve 29280 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6606 Sayılı “Türkiye Cumhuriyeti İle Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile yürürlüğe girmiştir.


Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala