banner image
Basılı Bültenler

6552 Sayılı Kanunu Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 2015/2 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi ile, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcudu ve  ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin düzeltme sonrası tahakkuk eden vergilerinin 6183 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesi kapsamında tecil edilebileceği ve taksitlendirilebileceği duyurulmuştur.

Makale metnini kopyala