banner image
Basılı Bültenler

5507 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih 5507 Sayılı Enerji
Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı 18.03.2015 tarih 29299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımlandığı tarih itibariyle yürülüğe girmiş bulunan Karar’ın öngördüğü düzenlemeler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala