466 Sıra Nolu, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.