banner image
Basılı Bültenler

466 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 466 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, konusu; yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar olan, 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler öngörmüştür.

Makale metnini kopyala