banner image
Basılı Bültenler

464 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana 464 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, belirlenen mükellef gruplarına elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere usul ve esasları 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Makale metnini kopyala