banner image
Basılı Bültenler

462 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Konusu, hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden
mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar olan 462 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala