banner image
Basılı Bültenler

461 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 461 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin "3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı bölümünü değiştirmiş olup, pdf'deki tabloda söz konusu değişikliklere yer verilmiştir.

Makale metnini kopyala