banner image
Basılı Bültenler

459 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

Konusu, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi olan 459 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği; 25.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu Tebliğ uyarınca tevsik zorunluluğunun kapsamı ve tutarına ilişkin açıklamalar pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala