banner image
Basılı Bültenler

457 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, 2015 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

Makale metnini kopyala