banner image
Basılı Bültenler

456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Amacı, vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek olan 456 sıra no.lu VUK Genel Tebliği 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala