banner image
Basılı Bültenler

451 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişlerine dair usul ve esaslar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye'de kurulu finansman şirketlerine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi işlemleri nedeniyle fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmesini konu alan 435 Sıra No.lu
VUK Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 541 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu değişiklikler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur

Makale metnini kopyala