banner image
Basılı Bültenler

450 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasları konu alan 426 No.lu VUK Genel Tebliği’nin "5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve Teknik Özellikleri" başlıklı bölümünde değişiklikler yapan 450 No.lu VUK Genel Tebliği, 03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; söz konusu değişiklikler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala