banner image
Basılı Bültenler

449 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezalarını konu alan 449 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 10.04.2015 Tarih ve 29322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.


Söz konusu Tebliğ’de, “Özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezalarına ilişkin açıklamalar”, “Beyanname ve bildirimlerin verilmesi gerektiğine ilişkin mükelleflere yapılacak bildirim” ve “Uygulanacak cezalar” başlıklarına yer verilmiştir. Aşağıda, bahsi geçen başlıklarda yer alan dikkat çekici hususlar özet olarak bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala