banner image
Basılı Bültenler

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 448 Sıra Numaralı Tebliğ

Elektronik fatura kullanımı ve elektronik defter tutulması hususlarını düzenleyen 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)”, 04.04.2015 Tarih ve 29316 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala