banner image
Basılı Bültenler

415 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 446 Sıra Numaralı Tebliğ

Elektronik bilet ve yolcu listesi düzenleme ve teslim şartlarını, uygulamaya
başvuru;değerlendirme ve izin koşullarını, elektronik bilet ve yolcu listesinde bulunması gereken bilgileri ve bu hususlarla ilişkili diğer hususları düzenleyen 415 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446)” 04.04.2015 Tarih ve 29316 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala