banner image
Basılı Bültenler

397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 447 Sıra Numaralı Tebliğ

e-Fatura uygulamasının tanımlanması, yararlanma koşulları, düzenlenmesi ve
iletilmesi, uygulamanın kullanımı, muhafaza ve ibrazı gibi konuları düzenleyen 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447)”, 04.04.2015 Tarih ve 29316 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala