banner image
Basılı Bültenler

289 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 289 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin amacı, rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalarda bulunmaktır.

Makale metnini kopyala