banner image
Basılı Bültenler

24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 22.04.2015 Tarihinde yayımladığı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/75 uyarınca,

  • 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Nisan 2015 Pazartesi günü sonuna kadar,
  • 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi ise (Elektronik Defterlerin oluşturulup imzalanması ya da mühürlenmesi işlemleri hariç), 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgi edinilmesi hususu önemle duyurulur.

Makale metnini kopyala