banner image
Basılı Bültenler

2015 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıt Vergilerine İlişkin 45 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı tarafından 30.12.2014 tarih 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 45 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi genel tebliği ile 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak motorlu taşıtlardan alınan vergi tutarları pdf'deki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala