banner image
Basılı Bültenler

2015 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarlarına İlişkin 58 Seri Nolu Damga Vergisi

Bilindiği üzere, 2014 yılı için yeniden değerleme oranı, Maliye Bakanlığınca % 10,11 olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Makale metnini kopyala