banner image
Basılı Bültenler

2015 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Asgari geçim indirimi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda 5615 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonucu 01/01/2008 tarihinde sistemimize giren; elde edilen ücretin, bireyin ve ailenin asgari geçimini sağlayacak tutarının vergi dışı bırakılmasına dayanan bir uygulamadır. Asgari geçim indirimi matrahı hesaplanırken, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarlarına, kişinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak, belli oranlar uygulanır. Ücreti elde edecek kişinin şahsi ve medeni durumuna göre uygulanacak oranlar,

  •  Mükellefin kendisi için %50’si,
  • Geliri olmayan eşi için %10’u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak koşuluyla, ilk iki çocuk için %7,5’i, diğer çocuklar için %5’i
Makale metnini kopyala