banner image
Basılı Bültenler

2015 yılı Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ile İstisna Tutarlarına İlişkin 46 Seri Nolu Veraset Ve İntikal Vergisi

Maliye Bakanlığı tarafından 30.12.2014 tarih 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 46 seri no.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile istisna ve matrah dilimleri 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Makale metnini kopyala