banner image
Press Release

2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu

Bilindiği üzere yeniden değerleme oranı; Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanır ve ilan edilir.

Copy text of article