banner image
Basılı Bültenler

2015 Yılı İçin Belirlenen Değerleri Kağıt Bedellerine İlişkin 40 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar

Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarih 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sıra no 40) ile 210 sayılı kanuna ekli değerli kağıtların bedelleri 01.01.2015 tarihinden itibaren pdf'deki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala