banner image
Basılı Bültenler

2015 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerine Uygulanacak Oran

Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare
Birim Değerlerine Uygulanacak Oran, 30/12/2014 Tarihi’nde Resmi Gazete’de yayımlanan 65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2015 Yılı’nda uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala