banner image
Basılı Bültenler

2015/8050 Nolu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8050 No.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar uyarınca 2012/3305 No.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın 8 inci maddesine eklenen fıkra aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala