banner image
Basılı Bültenler

2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24.04.2015 Tarihinde yayımladığı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 uyarınca, 2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Bilgi edinilmesi hususu önemle duyurulur.

Makale metnini kopyala