banner image
Basılı Bültenler

1 Ocak 2015 Tarihi İtibariyle Geçerli Asgari Ücret İle Sigorta Primine Esas Alt ve Üst Sınırlar

1 Ocak 2015 Tarihi’nden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4857 No.lu İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine istinaden 2015 yılının ilk ve ikinci yarısı için geçerli olacak asgari ücret tutarlarını ( periyotlar, 01/01/2015- 30/06/2015 ve 01/07/2015-31/12/2015 olmak üzere) ayrı ayrı tespit ederek, 20222 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlamıştır.

Makale metnini kopyala