banner image
Basılı Bültenler

01.07.205-31.12.2015 Dönemi Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı ve Aylık Çocuk Yardımı Tutarları

14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme”nin 7 inci maddesi, enflasyon farkı ödemelerine ilişkin hükümler içermektedir.

Makale metnini kopyala