banner image
Basılı Bültenler

01.01.2015 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Güncel Kıdem Tazminatı Tavanı

14/08/2013 Tarihli ve 28735 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi” nin beşinci maddesinin dördüncü fıkrasına göre,


“Maliye Bakanlığı, 7 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda
birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oran ile 7 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur.”

Makale metnini kopyala